Loopbaan coaching

Je hebt verschillende vormen van coaching. Wij diepen de loopbaan coaching verder uit. Tegenwoordig werkt (bijna) iedereen. Meestal beginnen we met een bijbaan in een supermarkt, winkel of een bedrijf. Sommigen bevalt het werk en de organisatie en blijven bij hetzelfde bedrijf en groeien daar soms door. Anderen studeren verder en zoeken een passend beroep waarvoor ze doorleren. Wat je ook kiest, je kiest voor een baan die jou gelukkig maakt. Je werkt voor de kost, maar ook omdat je je kwaliteiten kunt benutten dus voldoening kunt halen uit jouw werk, althans dat is de drijfveer van de meeste mensen (verder lezen over loopbaancoaching: www.loopbaancoach-info.nl).

Bij jouw op het werk

Wanneer je dat gevoel begint te krijgen, ik weet niet zo goed wat ik wil of wat ik met een werksituatie moet, dan kan een loopbaancoach jou op weg helpen. Een loopbaancoach onderzoekt samen met jou jouw loopbaanvraagstuk en probeert jou tot inzichten te brengen en die inzichten verwoord je op z’n beurt in doelen. Je gaat werken aan die doelen om bekwamer te worden in het bereiken van de gestelde doelen. Een loopbaancoach is een deskundige die je coacht om zowel persoonlijke als professionele te kunnen groeien.

Behoeftes, hiërarchie en zelf-ontplooing

Abraham Maslow, een psycholoog, publiceerde in het jaar 1943 de motivatie- theorie. Hij had onderzoek gedaan naar de universele behoeften van de mens en heeft deze hiërarchisch in een piramide model gezet. Onderin de piramide worden de primitieve behoeften oftewel lichamelijke behoeften gezet, zoals behoefte aan slaap, eten en drinken en in beweging blijven (sport). De volgende laag vertegenwoordigd de behoefte naar veiligheid en zekerheid. De laag die daarop volgt naar boven toe vertegenwoordigd behoefte aan sociaal aan sociaal contact. De ene hoogste behoefte is erkenning en waardering en als laatst komt de behoefte naar zelfactualisatie. Met zelf-actualisatie wordt bedoeld het streven naar ontwikkelen van vaardigheden en capaciteiten.

Verder lezen: