Burn-out coach

Een burnout coach kan op ieder manier ingeschakeld worden. Burn-outs treden op als mensen te lang onder teveel stress staan. Dat moment kun je dus in zekere zin aan zien komen, hoewel het lastig is om een burn-out te voorkomen. Benader je een coach, dan kan hij of zij je daar zeker bij helpen. Met een persoonlijke begeleiding wordt gepoogd te zorgen dat de stress enigszins verminderd. Tips en strategieën om te helpen omgaan met werkdruk, maar ook met andere bronnen van stress in je leven, kunnen veel helpen. Sommige coaches kijken ook verder en implementeren zelfs een actief programma met veel lichaamsbeweging, een gezond dieet, en zo verder, dat je kunt volgen om de burn-out te voorkomen of te verminderen.

Een burn-out coach helpt je

Op zoek naar een burnout coach? Die kun je beter te vroeg dan te laat inschakelen. Een burn-out kan op een geniepige manier ontstaan en jaren lang opbouwen. Vaak merk je het dan ook pas als het te laat is. Stap je naar een burnout-coach, dan kan hij of zij kan je op professionele wijze bijstaan en langs of door de burn-out heen coachen. Op die manier voorkom je erger en kun je op een gezonde wijze leren omgaan met de stress die je ervaart.

Burnout preventie

Als werknemers uitvallen vanwege stressgerelateerde klachten of burn-out, bedraagt de gemiddelde verzuimduur rond de 150 dagen. In 2011 is het aantal gevallen burn-out zelfs met 11% gestegen. Dit geeft aan dat er veel winst te behalen is om dit langdurig verzuim te voorkomen. Als werkgever ben je immers gebaat bij gezonde en vitale werknemers.

Een burn-outpreventie spreekuur geef je een effectief middel in handen om het kort- en langdurig stressgerelateerd verzuim te verlagen. Voorkomen is immers beter (én goedkoper) dan genezen. Bovendien: jouw medewerkers zullen je dankbaar zijn dat je ze de mogelijkheid biedt om hun stressfactoren en werkomstandigheden met een professional te kunnen bespreken.

Burn-outpreventie spreekuur, voor wie?

Het spreekuur burn-outpreventie is bedoeld voor werknemers van bedrijven en organisaties die:

  • dreigen uit te vallen vanwege stressgerelateerde klachten (maar nog geen burn-out hebben)
  • stress ervaren op het werk en tools kunnen gebruiken hoe hiermee om te gaan
  • regelmatig verzuimen met stressverschijnselen

Werkwijze burn-outpreventie spreekuur

Indien je als bedrijf of onderwijsorganisatie gebruik wilt maken van het burn-outpreventie spreekuur, is het belangrijk dat wij eerst jouw wensen en huidige situatie bespreken. Het burn-outpreventie spreekuur kan op een vaste dag of dagdeel worden afgesproken. Dit vergroot de herkenbaarheid voor jouw medewerkers. De frequentie kunnen wij gezamenlijk vaststellen. Het burn-outpreventie spreekuur vindt plaats bij jou op het bedrijf. Je medewerkers hebben dan snel toegang en het is laagdrempelig om hier gebruik van te maken. Per werknemer wordt (volgens afspraak) een uur gereserveerd.

Resultaten van burn-outpreventie

  • Preventieve werking voor langdurig stressgerelateerd verzuim
  • Vermindering stressgerelateerd ziekteverzuim
  • Medewerkers stimuleren tot het leren omgaan met stressvolle situaties (stress coping)
  • Het aanleren van vaardigheden om met werkstress om te gaan
  • Betere balans tussen werk en privé
  • Het voorkomen en/of vroegtijdig signaleren van burn-out

Verder lezen: